Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 944
Testes nobilis Laurencii de Zyrochowo contra nobilem Laurencium de Strzalkowo: primus Andreas de Vilxiscze, secundus Albertus ibidem, tercius Miroslaus ibidem, quartus Nicolaus de Chlewo, quintus Augustinus dc Walisszewicze, sextus Jasszeyk de Woyslawicze. — Sequitur rotha:

[Tako mÿ pomoʃzÿ bog etc. ÿako tho]
[ʃwathcza ÿako czo wÿaczanek gÿ
mene wawrzÿnczoui wÿprawil czoÿe]
[bil zawÿodl a(o) gÿnnego wÿanczeÿ ne]