Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 937
Rotha testium infrascriptorum:

... Tha ko mÿ pomoʃÿ bog +
ÿʃze[m] (Marczÿn) (ʃwÿ
mÿ) (pomocznÿkÿ) neʃzabÿl ÿrzebacza ýako
dzeʃʃancz grzÿwen ʃzÿeko ʃtada
[y] chaʃebna rzecza nocznym cza
ʃem Boguʃowÿ


Testes nobilis Martini de Prussÿ contra Bogussium de ibidem: primus Andreas de Prusy, secundus Albertus Pÿeczarka de Prusÿ, tercius Sandiwogius de Clychowo, quartus Johannes de Minori Galaszky Przybcowycz, quintus Andreas de ibidem, sextus Jaroslaus de Curowo.