Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 936
Wawrowÿcze. Item nobilis Nicolaus de Syrpowÿcze debet iurare ad proximos particulares terminos contra Petrassium de Wawrowÿcze. — Rotha:

Takomÿ pomoʃzÿ bog +, ÿʃe
neman ʃzadnÿch lyʃtow Bartho
ʃowÿch ʃtrzÿgÿa ... ale mÿ ʃgorza
lÿ