Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 935
Rotha testium infrascriptorum:

Tako mÿ pomoʃzÿ bog + ÿako tho
ʃwathcza ÿako ÿan ʃpawlowa wrzuczÿl
ʃza wczwartha czaʃcz othmanÿ dzedzÿczth
yadwÿʃzÿno wktora gÿą woʃznÿ ʃpra
wa wÿaʃzal


Testes honeste Hedwigis de Pawlowo contra Johannem de Maiori Pawlowo: primus Petrassius de Chorzewo, secundus Laurencius Gloszgowskÿ, tercius Laurencius de Chorzewo, quartus Nicolaus Zÿlycz de Czechel, quintus Nicolaus de Paczÿnowÿcz, sextus Mathias Sapala de Chuchary Militum.