Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 933
Rotha kmethonis Kudale:

Tako mÿ pomoʃzý bog + ÿa
ko pan droʃewʃzkÿ nekaʃzal
bÿʃzecz kmeczem nadzerʃzawa
dobcowa [bÿʃzecz] anÿ lag wy
paʃcz, anÿ ʃeʃczoronâthcze konÿ
odbÿcz, anÿ ʃuken ʃlugam ÿego
bracz anÿ tego uʃzÿthka ma