Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 932
Rotha Peregrini filii:

Takomy pomoʃzÿ bog + ÿkom ʃwÿmi kmeczmÿ nebÿʃzal na
dobcowa dzerʃzawa anÿm kme
czem kaʃzal podkopa [kaʃzal]
lak wÿpaʃcz anÿ ʃeʃczoranâcze
konÿ odbycz, anÿ ʃuken ʃlu
gam ÿego kaʃzal [p] bracz anÿ
wʃzÿthka mam