Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 931
Droschewo. Item nobilis Janussius de Droschewo fideiussit pro se et pro Peregrino filio suo contra Dobconem de Pawlowo et viceversa pro Dobcone Bogussius de Prussÿ canit pro quo debent in eo stare sub pena vallata sexaginta marcarum, quidquid dominus iudex generalis et Stanislaus Gna)thowskÿ inter ipsos decernent. Rotha inferius, qua iurabit Janussius Droschewsky ad proximos particulares terminos:

Tako mÿ pomoʃy bog yʃwâthý +
[ÿakom nekaʃzal memu ʃÿnowy pÿ] ÿako pelgrzÿm ʃzÿn moÿ
ÿʃkmeczmÿ nebeʃzal nadobcowa dzerʃzawa ÿ nÿeodbyl gÿgo ʃlugam ʃeʃczoranacze conÿ
anÿm kaʃzal lanký popaʃcz
anÿ [lupu (ʃuken) ʃzÿw czaʃzey] (ʃwken) ʃzgÿego
czeladzÿ bracz anÿ vʃzýthka mam