Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 930
Sic iurabit dominus Nicolaus de Plesszewo:

Tacomi Bog etc. Jacom nebil ʃzoltiʃʃza
[tedy kedy gÿ] ʃbaranowa kedy byl
wpana maczkowe derʃʃzeny ... Jacom nekaʃzaýl
othogroda trzy cop colow pozeʃcz
pana maczkowych