Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 929
Rotha:

ÿako ta grzýwa platowa nÿe
wtranczoną wgýʃczÿna okthora
gÿʃczyna Abraham obʃalowala
anÿm othnÿe plathu prala