Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 928
Item nobilis Margaretha consors Mathie de Phalanczÿcze habet iuramentum prestare ad proximos particulares terminos contra nobilem [Nicolaum] {Abraham} de Morawyno. — Rotha

Takomÿ pomoʃzÿ bog etc. ÿako na
tÿm lÿʃcze ʃzapÿʃnym com obʃza
lowala mykolaya ne plathu
anÿm othnÿego yadnego platu
prala