Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 926
Rotha testium infrascriptorum:

ÿako tho ʃzwathczą ýako yagneʃzka
nebila nýkdý [nebila] wdzerʃzenu poʃz
wim dobiczu alýʃz ninÿe naʃzmowÿ
[(wtey) (dzedzine)] ýanowý czanʃzczÿ wbogwedzech powikthoroweý przedobiczu


Testes Bogwecze. Testes Victoris de Bogwedze ad instanciam Agnetis Dobconis de Cotharbý: primus Stanislaus de Cuczini, secundus Simon de Gosthcowo, tercius Broniss de Cromolicze, quartus Nicolaus scoltetus de Phalcowo, quintus Nicolaus Tramithszkÿ, sextus Laurencius de Chrosznino.