Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 923
Testes Stoýanowo. Item nobilis Johannes de Stoýanowo testes ducit nobiles Nicolaum Pýsek de Chlewo et Mathiam Krawyecz de Wýlxÿcz contra Martinum kmethonem de Stoÿanowo. — Rotha:

yakoʃmy przýtem býlý gdÿ Jan wʃczag
nal wolý Marczÿnowÿ kmeczowy aon
[aon mu zÿtho] gýego kmecza ʃgÿego
dzedzÿnÿ wÿkrada (bÿerzacz) (ʃloma) (ÿzÿtho)