Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 922
Induccio Jasthkulky. Item testes nobilis Andree de Jasthkulky contra Martinum de ibidem: primus Michael de Minori Galaskÿ, secundus Nicolaus Luboczÿcz de ibidem, tercius Jasco de ibidem, quartus etrus de Radlowo, quintus Johannes de Radlowo, sextus Jaroslaus de Cotharbÿ.

Tako mý pomozy bog ÿ ʃzwâthý
+ ýakotho ʃwâthczą yako tho
ʃedlyʃzko ʃlucha kthey czaʃczÿ
thʃʃo ýe pÿotr przedal ... [powʃtanu lyʃta] powyʃczu wʃdawnego lÿʃta
(ÿ) wyʃtalo ʃemʃky
vkuklad