Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 921
Rotha testium infrascriptorum:

Takomÿ pomożý bog + yako ʃcze
pan amÿkolaý brathankowy katha
rzynini nedawaly plathu othoʃmÿ
grzywen katharzynee othetrzÿlath
pothʃwego ʃzÿvotha, ÿogrzywna ne
wpomÿnaly othethrzy latha ktho
ra kmecza wÿkvpyono