Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 920
Wÿrzchoslaw. Item nobilis Petrassius de Wyrzchoslaw iurare habet in proximis particularibus terminis contra dominum [de] Johannem de Zawidowicze. — Rotha:

Tako mÿ pomoʃzý bog ÿʃzwâthÿ +
ÿako ÿan wÿrzchoʃlawʃzkÿ newʃzal
welnÿ panu ÿanowy zawidowʃzkemu
nadobr<...> krolewʃzkeÿ drodze ÿako
cztherzeʃczý grzÿwen