Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1403 Pisarz: 2 Numer roty: 92
Item Venceslaus cum fratre de Prusi ducit testes contra Gregorium: item Przibislaus de Dobrzicza, Woyslaus de Prusi, Johannes de ibidem, Stanislaus de Galansky, Hwbislaus de ibidem, Martinus de ibidem. — Rotha:

yacom przitem bil ýako Grzegorz ʃwimi
pomocznikÿ pirzweg poczøl Nawøcʃlawa
ʃbrathem ypirzegÿ ranil