Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 919
Nota, virtuosa domina Hedwigis ad proximos particulares terminos contra nobilem Nicolaum Conopkam de Cothlino. — Rotha:

Tako mÿ pomoʃzý bog etc. ÿakom necho
wal ʃzbegow lagnowa akomarka anÿ
gÿnych ʃzbegow anÿ ʃzma volą aný ʃzkaʃ
ną anÿ ʃzrada mÿcolaýa poʃzglÿ