Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 917
Rotha testium infrascriptorum:

Tako nam pomoʃzý bog etc. ÿako
ʃza ʃtala ʃzamąną dzedzÿną przeʃz
othcza paną pyotra Tharchalÿ maleg<..>
wÿʃʃothʃzką zapolwelgego Jancow<...>
ÿtam pan Tarchal prawim dzedzem
ÿeʃt ytrzydzeʃczý lathą wýdzerʃzal
ʃzwim othczem ÿako prawy dzedzýdczý


Testes strenui Petri Tharchalą de Jancowo contra nobilem Nicolaum de Wagry: primus Albertus de Clodzÿno, secundus Nicolaus Kaliszký de Cobýlýcze, tercius Michael Pomorzenszkÿ, quartus Wýrzbiantha de Kÿszkowo olim alias Pÿanthka, quintus Krzethslaus de Gadecz, sextus Dobrogostus Mrowinszkÿ.