Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 916
Rotha testium infrascriptorum:

Thako mÿ pomozÿ bog ÿşzwâthý krzÿz
ÿako tho ʃzwathcą ÿʃze kelcz ʃzaʃʃadl dro
ga maczkowÿ ʃamodzeʃʃanth ʃtako dobrÿmi
ÿako ʃam aʃʃeʃzczą podleÿʃÿmi ýpalecz mu
vcząl amaczek mu przod ranÿ nedąl


Testes nobilis [nobilis] Mathie de Volą contra nobilem Kelcz de Walyszewicze: [primus] Respice in actu inferiori.
Testes nobilis Mathie de Phalanczicze contra nobilem Kelcz de Walyssewicze: primus Johannes Stascowicz de Gawlowicze, secundus Stanislaus filius Leszlowszkeÿ, tercius Dobco de Wawrowicze, quartus Nicolaus de Cowalewo, quintus Mathias de Abramowicze, sextus Jacobus de Wawrowicze.