Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 909
Cothlino. Testes nobilis Nicolai de Cothlino contra Hedwigim concubilem Nicolai de ibidem: primus Janussius de Clonÿ, secundus Janussius de Clichowo, tercius Wÿrzbiantha de Solowo, quartus Czesthko de Cothlino, quintus Bartholomeus de Prussy, sextus Derslaus Czarnÿ de ibidem. — Rotha:

ÿako tha czanʃzcz czwartha wkothline, akteÿ
czwartheÿ czaʃzczÿ mlÿn ʃtawem przÿʃlucha
anatheÿ czwartheý czaʃzczÿ micolaÿ micola
ÿoweÿ ʃzweÿ mamcze doʃÿcz vczynil amico
laý cothlinʃzkÿ wtheÿ czaʃczÿ gdÿʃzą prawo
dzalo otho tam ʃzwich penądzÿ nemąl