Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 905
Induccio Solowo. Testes Wÿrzbianthe de Solowo contra Albertum kmetonem: primus Wislaus de Chrzanowo, quem idem kmetho pro omnibus testibus recepit, qui iurabit ita. — Rotha:

Tako mi pomoży bog etc. Jaco tho
ʃzwathcza, thʃʃo wÿrzbintha wʃzal na
woÿthku kmeczu tho [ʃ] wʃzal czʃʃo gemu
ÿednacze ʃkaʃzalÿ anithʃeÿ wÿanczeÿ mÿmo ÿednathʃzke ʃzkaʃzane newʃzal