Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 903
Testes Nicolai de Radlowo contra Mathiam de Rzekthÿ: primus Johannes de Przybislawicze, secundus Petrus filiaster Mlodothe de Przÿbislawicze, tercius Nicolaus filius Andree de ibidem, quartus Johannes Mszczÿchowicz de ibidem, quintus Andreas filiaster Mlodothe de Jasthkulký, sextus Albertus Wÿrzbianczicz de ibidem. — Rotha:

Thako mi pomozy bog etc. ÿako tho
ʃzwathcø ÿako then dzal (ktorÿ) bliʃʃuwʃzÿ
leʃzÿ kuʃzaboroweÿ (voÿthcowey) czanʃzczý aný
kuʃʃedlÿʃzku neprzÿʃlucha