Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1403 Pisarz: 2 Numer roty: 90
Item {Mathias ducit} testes contra Jurkonem Bechowszki: primus Nicolaus de Ostrowo. — Rotha:

tako mi pomoʃzi
bog ÿʃzwąti crziʃz iako to
ʃzwatczi iako [ʃzbechowa
Jurkowich coni nepocra
dzyono coni doclichowa
ani ʃladem doʃli ʃzøda
ani Maczek vʃzitka ma]
paną Bechoʃzkego ludzem coni
nepocradzono ani ʃladem doʃzli
doclichowa