Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 898
Rotha testium infrascriptorum:

Thako nam pomozÿ bog etc. ÿako ...
Sobeʃanthʃzkÿ newʃzdawal Janowÿ ʃolti
ʃowÿ oogrodi nÿgdÿ prawa ʃwim ʃoltiʃem
anÿ poʃel ÿanow bil ktorimu rok przet
ʃʃandza othkladal


Testes providi Johannis scolteti de Sobessankÿ contra Johannem de ibidem: primus Barthek de Stoÿanowo, secundus Stassek de ibidem, tercius Paulus de ibidem, quartus Andreas de ibidem, quintus Martinus de Stoÿanowo, sextus Mathias de Stoÿanowo.