Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 894
Induccio Choýno contra Camiona: primus Philippus de Sowina, secundus Laurencius ibidem, tercius Derslaus ibidem quartus Laurentius ibidem, quintus Przedslaus de Cotharbÿ, sextus Thomas ibidem in Cotharby. — Rotha:

Ize [poge] (dobrogoʃt) nerzekl (Jurcze) [Jarkemboltowÿ] otha
dwa konÿa nebadzeʃz ʃkodzen nedoba
dzeʃzlÿ ÿch naJarkembolcze thedÿ tÿ
badzeʃz proʃzdzen