Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 891
Sobothka. Item Wanceslaus de Sobothka [de] kmetho debet adducere discretum Johannem de Sobothka vicarium ad instanciam nobilis Petrassii de Wÿrzchoslaw, qui iurare debet, uti testis sit. — Rotha:

Thako mi
pomoʃzý bog etc. Jako wanczʃaw ... dzerʃzÿ polu yrzebe ... podpanem potraʃzem wecztýrzech
grzÿwnach tako dlugo doýadbý mu
...