Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 890
Testes nobilis Andree de Canszicze contra Nicolaum de Camenicze: primus Johannes de Czissewo, secundus Visco de ibidem, tercius Marcussius de ibidem, quartus Oczeslaus de Cziszewo, quintus Stanislaus de Czissewo, sextus Mathias Krzaklithszkÿ. — Rotha:

Jaco tho ʃʃwathczemi Jaco troÿanowa
[colaus] ʃweʃʃona peczacz kÿego liʃtu
ʃzÿego wola ÿeʃth ÿego peczacz