Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 885
Induccio Galaszkÿ contra Katherinam de Minori Galaszkÿ: primus Johannes Stanislai de Galaszký, secundus Stanislaus de ibidem, tercius Nicolaus Baraý de ibidem, quartus Johannes de Pawlowo filiaster Jaczconis civis Calisiensis, quintus Ywo de ibidem, sextus Sandco de Gnasdowo. — Rotha:

Tako nam pomozy bog etc. Jaco tho ʃwath
czemÿ Jako choczemir neworal wkatha
rzÿn dzal naoʃzmÿ zagonech wgeÿ rolą
wʃzirza domu [naoʃzm]