Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 884
Induccio Johannis kmethonis de Wýlczcowo ad instanciam Othe de Modla: primus Andreas Cuss de Poraszewo wlodarius, secundus Bogussius de Gosczonowo faber, tercius Jacussius de Gosczonowo, quartus Johannes de ibidem, sextus Stephanus de ibidem, sextus Johannes Baranowicze de ibidem. — Rotha:

Jako tho ʃwathczemÿ, ýʃʃe tho rako
ýemʃzthwo czʃʃo otha raczÿl ÿeʃcze
trzÿ latha nýewýʃlo ...