Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 880
Cowalewo. Item nobilis Dorothea de Cowalewo juramentum prestare debet ad instanciam Alberti kmethonis de ibidem ad proximos particulares terminos pro duabus ovibus. — Rotha:

tako mi pomoʃzÿ bog etc. Jacom
thu dwu owczu newʃzala thʃzo
mÿ onýe woýtek wýna dąl