Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1403 Pisarz: 2 Numer roty: 88
Item Petrus de Pacinouicze ducit testes contra Borzconem de ibidem: item Johannes de Colnochowo, Johannes de Strzedzewo, Nicolaus de Colnothowo, Janusius de Baranowo, Andreas de Szacouicze, Jasko de Solowo. — Rotha:

yacoʃm bil poʃlem otpotra doborʃka bÿpome
rzil tho cʃo woʃznim vkaʃzal yginʃe nivi
czʃos nam vʃzitkim vadzi