Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 879
Induccio testium Michaelis de Wÿrzchoslaw ad instanciam Johannis de Carszÿ: primus Johannes de Radlowo, secundus Bartholomeus frater eiusdem de ibidem, tercius Nicolaus de Mancowo Sczepanowicz, quartus Petrus de Gnasdowo, quintus Przedslaus de Cotharby, sextus Jaroslaus de ibidem. — Rotha:

Tako nam pomoʃzÿ bog etc. Jaco tho
ʃwathczemÿ, Jako michal ... nÿewkradl dwu konÿw
iako pÿacz grzÿwen Janowi ... chaʃzebna rzecza