Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 876
Alia rotha eiusdem

ÿakom neʃzpuʃczÿ ʃedlÿʃzka vpru
ʃʃz [ko(ʃe)] yaraczewʃzkego dla tego
ÿʃzmÿ kapla vproʃzÿl Boguʃz