Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 875
Rotha, qua iurabit Jacussius plebanus de Jaraczewo ad proximos particulares terminos contra Bogussium de Prussÿ:

Tako my pomoʃzý bog yʃzwatha
ewangelÿa ÿʃze ÿakom neʃzpuʃ
czÿl ʃzwey czanʃzczÿ wpruʃzy ÿwza
krzewÿ braczeý ʃzvoýeý