Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 874
Rotha, qua iurabit nobilis Bogussius de Prusszy contra Jacussium plebanum de Jaraczewo in proximis terminis particularibis:

Tako mÿ pomozy bog etc.
ýako gʃzadz Jacuʃʃz nekupil jalo
wicze Roʃlowa any ʃwÿch penadzy
dal zane