Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 872
Induccio testium nobilium Jacobi plebani de Cothlino, Vincencii et Michaelis heredum de Wagrzinowo, ad instanciam virtuosarum Machne de Valisowicze et Przibcze Sbignewÿ de Curowo: primus Swanthosslaus de Pruszi, secundus Radzik de ibidem, tercius Andreas de Pruszy, propinquioribus Kalis, quartus Derslaus Czarnÿ de Pruszÿ, quintus Bartholomeus de Pruszi, sextus Rzecta de Strzedzewo. — Rotha:

Thako nam pomoʃzý bog etc. Jako tho
ʃwathczemÿ yʃze ... zwagrzÿnowa dzerʃzelÿ
ta czaʃcz chʃzo panÿ Machna ...
Przÿbka onÿa gÿe obʃzalowalÿ
trzÿdzeʃczý lath ythrzÿ latha zraku
nÿewipuʃczaÿacz nÿʃze gýe prawem uga
balÿ ÿ natha zaʃtawa pÿenÿadzÿ ne
dawalÿ