Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 871
Chlewo. Item nobilis Nicolaus de Morawino debet ducere sex testes [quando] ad instanciam Jure de Chlewo et eius partem quarta die post avizacionem eorundem per ipsum Nicolaum, qui testes iurare debebunt in graniciis inter Chlewo et Woyslawicze. — Rotha:

Tako nam pomoʃzý bog ... Jako
czoʃzo [wÿedzemÿ] (gÿdzemy) tho [wyedze
mÿ] (gÿdzemi) poprawÿch graniczach ÿʃze
naprawa ʃtrona geʃth woÿʃlaw
ʃzke ... analewo Chlewiʃzkÿ
aczbÿʃmÿ thʃzo weÿdlÿ wÿmi
kolaÿowo tho naʃzey duʃzý
neʃkodzý