Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 869
Induccio testium Prussÿ contra Stanislaum de Prussÿ: primus Nicolaus de Minori Galaskÿ Luboczÿcz, secundus Jacussius de Minori Galaskÿ, tercius Nicolaus de Prussÿ, quartus Laurencius de Wlawÿ, quintus Jacussius de Cotharbÿ, sextus Czeleÿ de Strzedzewo. — Sequitur rotha:

ÿako przeʃlaw nÿedal trzÿ
ran Staʃkowÿ