Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 867
Induccio Chodubsky secundum Marcussium de Lewcowo: primus Johannes Szelÿga de Chlewo, secundus Stanislaus Walicha de Walissowicze, tercius Dominicus de ibidem, quartus Grzÿmala de Chlewo, quintus Chwalÿboÿus de Chwalanczÿcze, sextus Albertus de ibidem. — Sequitur rotha:

Aczbý tam thʃʃo ... Chodub
ʃkÿ wʃąl ÿakoʃʃ nÿthʃ nÿewʃąl
ÿakoʃz temu trzÿ latha mýnalą
nyʃzýe wroký ʃzaʃzwal