Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 865
Rotha testium infrascriptorum:

Jako tho ʃwÿathczø Jako kmecze
cʃʃo ʃa ranyenÿ awkloda ʃzaczanÿ
czýʃʃą ʃzadnego [w] gwalthu nyew
czÿnilý alýe ʃza [m] nadobrowol
neý drodze gýmanÿ


Testes rothe suprascripte nobilium Johannis de Lang erga Swasconem de Buscowo: primus Nicolaus de Coludowo, secundus Swasco Szÿroslawsky, tercius Wanch de Valiszowicze, quartus Andreas de Scarszewo, quintus Swasco de Gotharthowicze, sextus Johannes de Pÿwonÿcze.