Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 862
Rotha infrascriptorum testium:

Jako [ʃt] paʃzek ýʃwýmý namýaʃ
ký czʃzo [ʃnÿmÿ] cupÿl vných wÿ
dzerʃal mÿmo ʃzeʃczdzeʃʃâth lat
ʃpokoýem ta czacz ktoraʃz mą
wczepýolowýe porzeka lâthʃzka
atam rzodekwa aný yego na
myaʃthek nythʃzey nýemÿal


Induccio eorundem, videlicet Pauli erga eundem: primus Sandiuogius de Slomowo, secundus Sÿman de Chlewo, tercius Otha de Ganssÿno, quartus Swanthomirus de Szÿrouicze, quintus Johannes Pasek de ibidem, sextus Sulislaus de Cassewo.