Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 861
Rotha testium infrascriptorum:

Tako nam pomoʃzi bog etc. Jakotho
ʃwathczemÿ Jako wiʃotha widzerʃal
mÿmo ʃeʃczdzeʃath lat ÿʃwem otczem ta voda gdzeʃe ÿaʃz býl ýtho yako
ýeʃth woʃzným vkaʃzowal arzeth
kwa anÿ ÿe rzethkwýn namyʃtek
Miroʃlaw nÿgdy nýthʃzeýnýemÿal


Testes Wyszote de Vola erga Rzodekwam de ibidem: primus Johannes de Cwalanczicze, secundus Nicolaus Wýlczac de Chlewo, tercius Stanislaus de Morawkÿ, quartus Johannes Cucla de Crowicza, quintus Micossius de Osczeclino, et isto non vult perdere vere eo lucratus, sextus Michael de Naczeslawicze.