Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 860
Rotha infrascriptorum testium:

Jako tho ʃwýathczą Jaco Wýʃotha ... dzerʃal mÿmo ʃzeʃczdzeʃâth lant
czepÿlowicze dzedzyna po ʃtrugą lâth
ʃka atam rzedekwa nýgdý nÿthʃz nÿe
mÿal ani gÿego namÿaʃtheg


Testes nobilis Wýsothe de Vola erga Woÿthconem Rzodekwa de ibidem: primus Swÿeboda de Gacz, secundus Bernath de Strzebÿen, tercius Nÿemir de ibidem, quartus Nicolaus de Gacz olim de Wýszothsko, quintus Johannes Woýasz de Gawlowicze, sextus Johannes de Morawkÿ. Terminus ad proximos particulares terminos.