Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1403 Pisarz: 2 Numer roty: 86
Francko de Crosnino ducit testes contra Wÿskonem: item Woytko de Baranowo, Nicolaus de Bogwedzeuicze, Jasko de Corzqui, Swøthoslaus ..., Venceslaus de Podgorze, Vincencius de Pacinouicze — Rotha:

yako wýʃek beʃzal naffraczkow dom gwal<...>
moczø cʃzo vcinil francek tho vcinil ʃzage<..>
pocotkem ýʃmu [pirz] pirzweg dal dve r<...>