Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 856
Item nobilis Stephanus debet iuramentum prestare cum uno teste Johanne Rÿgas filio Msczisconis de Scrzÿpna ad proximos particulares terminos erga Bronissium de Slup. — Rotha:

Tako mÿ pomoʃzý bog etc. Jacom nÿera
czýl przýwýeʃcz ... do pýʃtrd
... naprawota [p] broniʃzewÿ
ʃluʃ[ʃzem] (ną) agdzebichgo nýprzywyodl
naprawÿ [tegi] thedÿ bichmu mÿal ʃza
placzicz ... czimi[ÿ] nÿe
ʃzaplaczona (nyedoplaczeną) dzedzina Wÿancziną ...