Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 854
Testes Pawlowo. Induccio testium nobilis Dorothee de Minori Pawlowo contra dominam Hedwigim de ibidem: primus Dobek de Maiori Pawlowo, secundus Mathias de Clÿchowo, tercius Martinus de Pruszy Cothowÿcz, quartus Mathias Marczÿnowÿcz de Galaszkÿ, quintus Janussius de Glowczýno, sextus Mathias de Glowczÿno. Terminus primus ad proximos particulares terminos. — Rotha:

Thako mý pomoʃzy bog + yakotho
ʃwathczemÿ ÿako panÿ dorothka wydzerʃzalą trzÿdzeʃczý lat ʃpokoÿne
ʃwÿmÿ prothkÿ ta czaʃcz okthora
nanÿa ... zalowala atha nÿg<...>
wʃzaʃtawe nÿebyla etc.