Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 853
Rotha testium infrascriptorum:

[Thako pomoʃzý bog + ÿako pan<..>
dorothka wÿdzerʃzala trzydzyʃczý
lath ʃpokoÿne tha czacz oktora
gÿa ... poʃzwal atha nýgdý
nebyl wʃzaʃthawe]