Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 850
Rotha. Nobilis Nicolaus Cursky cum Mathia debet iurare in proximis terminis particularibus erga nobilem Luthconem de Brzeszee. — Rotha presentis:

[Thako mÿ pomoʃzÿ bog + ÿakomÿ]
[pan Brzeʃczʃkÿ nedal mÿ ʃchowacz]
[panczerza anym go dal ʃw ʃchowacz]
[ʃÿnowÿ ʃwemw wʃwa thwerdza] ... [Jako tho pan Brzeʃczʃký nedal ʃcho
wacz pancerza oczw memv anÿm
go ʃzgÿego pacholkem gÿ ʃchowal]