Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 849
Rotha testium infrascriptorum:

Thakomi pomoʃzÿ bog + ÿakom
przýthim bil ÿʃze phaliʃlaw bral
plath (lonÿ) othpenadzÿ okthore na ÿana
zalowal ...


Testes nobilis Johannis de Snoszewo contra Phalislaum de Coludowo: primus — — —