Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 844
Rotha testium infrascriptorum:

Thako mÿ pomozý bog + ýako
tho ʃwatha ÿʃze panÿ Maʃʃą
wnoʃla duadzeʃcza ÿcztÿrzÿ grzÿw
nÿ polowÿcza ... ʃwego poʃʃagu nadzedzÿna
ʃwego maʃza wkwʃʃÿne